Yağmur Suyu Drenajı

Sifonik Drenaj Sisteminin Çalışma Prensibi

Drain Sifonik Drenaj Sistemi (DSDS), çatı üzerinde yüksek potansiyel enerjiye sahip yağmur suyunun, rögar kotuna izin verilen kinetik enerjiyle drene edilmesini sağlar. Sifonik drenaj sistemi, özel olarak tasarlanmış Drain Sifonik Airstop elemanın suyun dönme etkisini kırması ile başlar, Drain HDPE sifonik boruları ile devam eder, Drain Askı ve Destek Sistemleri ile taşınır, alt yapı sistemine güvenli ve kontrollü bir şekilde bırakılarak son bulur.


Sifonik Drenaj Genel Bilgiler

Drain Sifonik Süzgeçler, sıfır eğim ile montajlanan toplama hattına bağlanarak, konvansiyonel drenaj sistemine göre daha az sayıda yağmursuyu kolonu ile alt yapı sistemine bağlanır. Kullanılan özel süzgeçler ve hidrolik hesaplamalar sayesinde sifonik etki oluşturulur ve %100 dolum kapasitesi ile sistem çalıştırılır. Bu sayede konvansiyonel drenaj sistemine göre daha küçük boru çapları kullanılır. Alt yapı maliyeti göz önüne alındığında özellikle büyük çatı alanları ve hollü tesislerde daha ekonomik çözümler sağlar. Sıfır eğim ile borular yatayda döşenir. Böylelikle özel yapılarda (kongre salonları, havalimanları, AVM’lerde ve büyük çatı alanın olduğu yerlerde daha kullanışlı bir çözümdür.) Hesaplamalar sertifikalı bir bilgisayar programı kullanılarak yapılmalı ve ilgili yer için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmış yağış verileri kullanılmalıdır.


Sifonik Drenaj Sisteminin Planlanması

1- Mimari ve Alt Yapı Dijital Projelerinin Drain Hesaplama Ofisine Ulaştırılması
2- Çizimler Drain Calc Programına Uzman Tasarımcı tarafından aktarılır.
3- Optimum Hidrolik Hesaplamalar, Hesap Raporları ve Güncel Teklif çok hızlı bir şekilde müşteriye kullanılan ürünlerin Teknik Bilgi Formu ile ulaştırılır.


Parapet Drenajı Genel Bilgiler

İniş boruları bina dışında kalması istenen durumlarda montajı kolay ve hızlı uygulanabilirdir. Çatı yenileme işlerinde kolaylıkla uygulanabilmektedir. Montajı basittir ve hata yapılma olasılığı yok denecek kadar azdır. Geleneksel bir sistemdir. Montajın kontrolü ve değerlendirilmesi çok kolay yapılır. Teras çatılarda, balkonlarda veya daha geniş alanlarda kullanılabilir. Yalıtım detaylarına göre DRAIN Drenaj Izgaraları ile kombine kullanılabilir.


Taşma Drenajı

Drain Parapet Plus SS acil durum drenajının en ekonomik yoludur. Mimari kaygıları da göz önünde bulundurarak dikdörtgen ya da yuvarlak çıkışlı olarak tercih edilebilir. Bağlantı flanşı sayesinde sızdırmaz olarak bina ile birlikte yaşlanır. Paslanmaz Çelik olması sebebiyle deforme olmaz. A1 yangın sınıfındadır. Yanmaz. İniş borusu adapte edilebilir. Çatı drenajına yoğun sağanaklarda bile yardımcı olur, uyarıcı olarak kullanılır.


Konvansiyonel Drenaj Çalışma Prensibi:

Konvansiyonel Drenaj, çatı üzerindeki yağmur suyunu tahliye etmek için kullanılan geleneksel bir yöntemdir. EN12056-3 standardı ile bu drenaj sistemi düzenlenmiştir. Yatay da montajlanan yağmursuyu boru sistemine belirli bir eğim verilerek azami doluluk oranı ile sistem tasarlanır. Bu sırada borunun çapı ve eğimi sistemin performansını belirler. Çatı süzgecinde bir toplama haznesinin bulunası borunun maksimum tahliye kapasitesine ulaşmasında yardımcı olur.


Konvansiyonel Drenaj Sisteminin Planlanması

1- Mimari ve Alt Yapı Dijital Projelerinin Drain Hesaplama Ofisine Ulaştırılması
2- Çizimler Drain Calc Programına Uzman Tasarımcı tarafından aktarılır.
3- Optimum Hidrolik Hesaplamalar, Hesap Raporları ve Güncel Teklif çok hızlı bir şekilde müşteriye kullanılan ürünlerin Teknik Bilgi Formu ile ulaştırılır.


Teras Drenajı Genel Bilgiler

Montajı basittir ve hata yapılma olasılığı yok denecek kadar azdır. Geleneksel bir sistemdir. Montajın kontrolü ve değerlendirilmesi çok kolay yapılır. Bitiş aksesuarları sayesinde, görevini estetik kaygıları göz önünde bulundurarak sağlar. Küçük alanların drenajında kullanılır.


Drain Drenaj Izgaraları

Bitiş aksesuarı olarak kullanılır. 100mm genişlikten 1000mm genişliğe kadar geniş ölçü seçeneği bulunur. Paslanmaz Çelik ya da Daldırma Galvanize olarak tercih edilebilir. Oluklu, oluksuz ya da yükseltilmiş döşemeye uygun halde kullanılabilir. Oluklu modeller, yağmur suyunun belirli noktalara taşınmasında kullanılacağı gibi balkon kapı önlerinde eşik amacıyla da kullanılabilir.